kontakt
recenzje
konkursy
poradnik
PM » Zaczynamy » Słowo wstępu
Słowo wstępu

Internetowy Poradnik, z którego obecnie korzystasz, powstał w celu ułatwienia studentom napisania pracy magisterskiej. Może służyć również w przypadku innych prac dyplomowych (licencjackiej, doktorskiej, na studiach podyplomowych), których dotyczą reguły sporządzania publikacji naukowych.

Zanim jednak zaczniesz czytać ten podręcznik i stosować się do jego zaleceń, musisz zdać sobie sprawę z jednej fundamentalnej zasady obowiązującej przy pisaniu pracy magisterskiej. Nie ma jednego uregulowanego prawnie zbioru wymagań stawianych takiej pracy. Najczęściej wymogi takie wynikają z regulaminów studiów i przede wszystkim ustaleń promotora.

Autor pracy magisterskiej musi wykazać się umiejętnością stosowania metod właściwych dla jego specjalizacji, znajomością literatury przedmiotu. Powinien zwrócić uwagę na poprawność konstrukcji, a także spełnić zadość kryteriom formalnym.

Praca magisterska podlega ogólnym prawidłowościom, rządzącym twórczością naukową. Często jest dla studenta pierwszym zetknięciem się z pracą naukową.

Zdaniem Pietera (1960: 239) praca magisterska jest zarazem pracą kierowaną i ćwiczebną. Służy ona do zdobycia pewnej naukowej ogłady, umiejętności prowadzenia badań i wydobywania z nich wniosków, do gruntownego opanowania literatury i zasad pisarstwa naukowego.

Nie musi wnosić żadnych nowych osiągnięć do nauki. Wystarczy, że piszący ją student wykaże się swoją wiedzą i umiejętnościami, zaprawi w stosowaniu określonej metody naukowej.

Chociaż również i tutaj zdarzają się wyjątki, czyli prace charakteryzujące się dużą dozą samodzielności i twórczej oryginalności, które są wartościowe dla nauki.


Jeśli masz uwagi, sugestie - pisz na adres:
kontakt@pracamagisterska.netKorzystając ze strony, zgadzasz się z obowiązującymi na niej Warunkami.Spis rzeczy
· Słowo wstępu
· I i II stopień - różnice
I. Pierwsze kroki
· Promotor
· Temat i problematyka
· Tytuł
· Wybór literatury
· Opisowa czy badawcza
· Kryteria oceny
II. Planowanie
· Konspekt
· Układ treści
· Harmonogram
· Kolejność elementów
III. Elementy
· Strona tytułowa
· Spis treści
· Wstęp
· Rozdziały
· Rozdział metodologiczny
· Zakończenie
· Bibliografia
· Streszczenie
· Aneks
· Oświadczenie samodzielności
IV. Techniczne
· Przypisy
· Przypis harwardzki
· Cytaty
· Wtrącenie w cytat
· Wykresy
V. Wygląd tekstu
· Estetyka tekstu
· Twarda spacja
· Bękart a wdowa
VI. Obrona
· Przygotowanie
· Pytania praktyczne
· Zachowanie
· Wskazówka
· Podziękowanie

· Bibliografia strony
Szukaj na stronie