Computer Science, Information Technology oraz zarządzanie to przodujące pod względem liczby zgłoszeń kierunki na Politechnice Łódzkiej. Jak podała uczelnia, która właśnie zakończyła rekrutację na studia I stopnia, kandydaci decydujący się na te kierunki równie chętnie wybierają studia w jęz. polskim i angielskim.

Podczas tegorocznej rekrutacji kandydaci na studia stacjonarne mogli wybierać na PŁ spośród 54 kierunków. Najwięcej chętnych było do studiowania na kierunku Computer Science – 15 osób na miejsce. Popularne były także kierunki: Information Technology – 12 osób na miejsce, zarządzanie – 11,2, Business and Technology – 11,1, zarządzanie i inżynieria produkcji – 10,6, logistyka – 9,9, Business Studies – 9,6.

Uczelnia oferowała także 7 kierunków studiów niestacjonarnych, z których największą popularnością cieszyły się automatyka i sterowanie robotów (9,2), informatyka (7,21), zarządzanie i inżynieria produkcji (6,1).

Zdaniem pełnomocniczki rektora ds. rekrutacji, dr inż. Joanny Ochelskiej-Mierzejewskiej, tendencje do wyboru określonych kierunków można zaobserwować od kilku lat.

„Kandydaci najchętniej decydują się na kierunki informatyczne oraz na kierunki związane z biznesem, w obu przypadkach zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Cieszy jednak fakt, że dla kierunków, które w poprzednich latach były niszowe, można zaobserwować wzrost zainteresowania. Chodzi m.in. o fizykę techniczną, kierunki z szeroko rozumianą chemią, czy też papiernictwo i poligrafię. Dużym zainteresowaniem cieszą się również kierunki artystyczne – architektura oraz wzornictwo. Przed tymi kandydatami postawiliśmy jeszcze jedno wyzwanie, a mianowicie sprawdzian z uzdolnień plastycznych” – zaznaczyła.

Listy przyjętych na Politechnikę Łódzką zostaną ogłoszone 22 lipca.

PAP – Nauka w Polsce, Agnieszka Grzelak-Michałowska

agm/ ekr/