Wykresy

Wykresy

Czasami warto zaprezentować jakiś problem, zjawisko, wynik badania w formie graficznej. Dzięki temu czytelnik lepiej zrozumie omawianą kwestię. Nie o wszystkim równie skutecznie można opowiedzieć samymi słowami.
Cytaty

Cytaty

Raczej nie istnieje praca magisterska, która nie zawierałaby cytatów, a więc fragmentów źródeł przytoczonych dosłownie. Treści cytatu nie wolno modyfikować ani w żaden sposób zmieniać, a każdą ingerencję należy oznaczyć.