Praca magisterska – wzór

Praca magisterska – wzór

W artykule zaprezentowany zostanie wzór pracy magisterskiej. Należy traktować go jednak jako wskazówkę tego w jaki sposób napisać jej poszczególne elementy i co należy w nich zamieścić. Jest to tylko jeden z możliwych do zastosowania szablonów.
Konspekt pracy magisterskiej

Konspekt pracy magisterskiej

Nawet jeśli Twój promotor tego nie wymaga, dobrze jest przygotować konspekt pracy magisterskiej dla siebie. Informacje, które przy tej okazji zgromadzisz, przydadzą Cię się później (prawdopodobnie po raz pierwszy użyjesz ich już podczas pisania wstępu).
Kolejność elementów

Kolejność elementów

Zapoznaj się z właściwą kolejnością elementów, pojawiających się w pracach magisterskich. Dzięki temu artykułowi nie będziesz miał(a) problemu wynikającego z niewiedzy, gdzie co umieścić.
Układ treści

Układ treści

Warto zdawać sobie sprawę jakie elementy występują w pracy magisterskiej. W tym artykule omówiony został typowy układ treści, który można potraktować jako pewną propozycję.