Kryteria oceny pracy magisterskiej

Kryteria oceny pracy magisterskiej

Nawet jeśli jesteś dopiero na początku drogi prowadzącej do napisania pracy magisterskiej i nie chcesz się jeszcze zastanawiać jak wygląda jej obrona, warto zdawać sobie sprawę jakie stosuje się kryteria oceny prac magisterskich.
Praca opisowa czy badawcza

Praca opisowa czy badawcza

Prace magisterskie można podzielić na dwa rodzaje. Do pierwszej grupy będą należały te, które powstały w oparciu o już dostępne materiały, a zadaniem autora było oryginalne ujęcie problemu. Natomiast w skład drugiej grupy wchodzą prace magisterskie, które powstały na podstawie badań własnych.
Wybór literatury

Wybór literatury

Jednym z celów jakim służy praca magisterska jest przekonanie się, czy student potrafi korzystać z dostępnej literatury, czy właściwie dokonuje wyborów i jak operuje słowem. Dotarcie do wartościowych źródeł podnosi wartość pracy magisterskiej.
Tytuł

Tytuł

Wybór tematu to jeszcze nie wszystko. Należy następnie zastanowić się w jaki sposób zareklamować pracę magisterską odbiorcom. Przez najbliższy czas będziesz pytany (pytana) jaki jest tytuł Twojej pracy magisterskiej? Gdy w przyszłości napiszesz CV, to w nim również należy go podać.
Wybór tematu i problematyki

Wybór tematu i problematyki

Zanim wybierzesz temat swojej pracy magisterskiej, powinieneś (powinnaś) zastanowić się nad tym co Cię tak naprawdę interesuje i w jakim kierunku ma się rozwijać Twoja dalsza kariera. Jednak świat nie jest miejscem idealnym i dlatego musisz wziąć pod uwagę jeszcze kilka czynników.
Promotor

Promotor

Z tego artykułu dowiesz się w jaki sposób wybrać promotora, który będzie Ci pomocą, a nie dodatkowym problemem. Ten wybór wpłynie na Ciebie przez kilka kolejnych lat, więc trzeba dokonać go w sposób przemyślany.
Studia dwustopniowe. Praca licencjacka a praca magisterska

Studia dwustopniowe. Praca licencjacka a praca magisterska

Nie każdy wie na czym polega różnica pomiędzy pracą licencjacką a pracą magisterską (nie jest prawdą, że różnią się tylko nazwą). Po zapoznaniu się z tym artykułem będziesz w stanie wskazać najważniejsze podobieństwa i różnice.