Aneks (Załączniki)

Aneks (Załączniki)

Załączniki stanowią uzupełnienie pracy magisterskiej. W aneksie zamieszcza się te materiały, których przytoczenie w tekście głównym, byłoby niewskazane (ze względów merytorycznych lub technicznych).
Rozdziały

Rozdziały

Rozdziały dzielą pracę magisterską na określone części, a same zawierają w sobie podrozdziały i paragrafy. Ich ilość i objętość zależy od podejmowanej problematyki.