1. Gdzie wyświetlą się reklamy?

Reklamy wyświetlą się we wszystkich wpisach na stronie, we wskazanych niżej miejscach.

1.1. Billboard

Billboard

1.2. Rectangle dolny

pm-Rectangle-dolny

1.3. Wide skyscraper

Reklama Praca Magisterska - Wide Skyscraper