kontakt
recenzje
konkursy
poradnik
PM » Elementy » Streszczenie
StreszczenieStreszczenie


Mówiąc ogólnie, streszczenie jest to skrótowe przedstawienie jakiejś sytuacji, zdarzenia, książki itp. Służy przekształceniu obszernego materiału w krótki tekst, zawierający najważniejsze wątki.

Streszczenie nie jest w pracy magisterskiej sprawą zasadniczą, ani nawet wymaganą. Jednak podnosi ono wartość tej pracy. Jeśli zdecydujesz się je napisać, pamiętaj o kilku zasadach:

  • Nie może być zbyt długie. W zupełności wystarczą 1-2 strony.

  • Powinno zawierać omówienie głównych tez pracy magisterskiej, celów jakie autor sobie postawił i informację czy udało się je zrealizować.

  • Należy także napisać jaką metodą się posłużyłeś i jakie to przyniosło efekty.

  • Zamieszcza się je przed „Aneksem”.

  • Unikaj dygresji, osobistych komentarzy.

Streszczenie można także napisać w języku obcym (obok wersji polskiej), a nawet w dwóch językach obcych, jeśli masz takie aspiracje.

Spis rzeczy
· Słowo wstępu
· I i II stopień - różnice
I. Pierwsze kroki
· Promotor
· Temat i problematyka
· Tytuł
· Wybór literatury
· Opisowa czy badawcza
· Kryteria oceny
II. Planowanie
· Konspekt
· Układ treści
· Harmonogram
· Kolejność elementów
III. Elementy
· Strona tytułowa
· Spis treści
· Wstęp
· Rozdziały
· Rozdział metodologiczny
· Zakończenie
· Bibliografia
· Streszczenie
· Aneks
· Oświadczenie samodzielności
IV. Techniczne
· Przypisy
· Przypis harwardzki
· Cytaty
· Wtrącenie w cytat
· Wykresy
V. Wygląd tekstu
· Estetyka tekstu
· Twarda spacja
· Bękart a wdowa
VI. Obrona
· Przygotowanie
· Pytania praktyczne
· Zachowanie
· Wskazówka
· Podziękowanie

· Bibliografia strony
Szukaj na stronie