kontakt
recenzje
konkursy
poradnik
PM » Elementy » Aneks
AneksAneks (Załączniki)


W aneksie zawarte są materiały, które co prawda wiążą się z pracą, ale nie są jej integralną częścią. Mogą to być np. kwestionariusz ankiety, raport z obserwacji, zdjęcia, mapy, schematy itp., czyli materiały które z istotnych względów chcesz zamieścić.

Nie zawsze konieczny jest aneks. Należy dołączyć dane dokumenty wtedy, kiedy pełnią one rolę dokumentu źródłowego i którego zamieszczenie w oryginalnym brzmieniu spełnia istotna funkcję (czyli podkreślenia, że analiza jest obiektywna).

Konstrukcja i umiejscowienie

Na początku aneksu zamieszcza się wykaz załączników, nieco przypominający spis treści. Każdy załącznik w aneksie powinien mieć tytuł i numer.

Aneks jest autonomiczną częścią pracy. Dlatego też jest umieszczany na samym końcu pracy magisterskiej.


Numeracja stron

Numeracja stron w aneksie jest również odrębna od tej w pozostałej części pracy. Istnieje także stanowisko według którego numeracja w aneksie powinna być kontynuacją tej w pracy, ale nie polecam takiego rozwiązania.

Jeśli strony numerowałeś za pomocą cyfr arabskich, to w aneksie możesz zastosować cyfry rzymskie, aby w ten sposób podkreślić jego autonomię.


Długość

Panuje przekonanie, że aneks nie powinien być dłuższy niż 1/3 części pracy. Wiąże się to z tym, że zbyt często studenci używają aneksu do „pogrubienia” swojej pracy magisterskiej, zamieszczając zbyteczne materiały. Jednak w uzasadnionych przypadkach może zajmować więcej miejsca.


Wzór pierwszej strony

zob. w PDF

Spis rzeczy
· Słowo wstępu
· I i II stopień - różnice
I. Pierwsze kroki
· Promotor
· Temat i problematyka
· Tytuł
· Wybór literatury
· Opisowa czy badawcza
· Kryteria oceny
II. Planowanie
· Konspekt
· Układ treści
· Harmonogram
· Kolejność elementów
III. Elementy
· Strona tytułowa
· Spis treści
· Wstęp
· Rozdziały
· Rozdział metodologiczny
· Zakończenie
· Bibliografia
· Streszczenie
· Aneks
· Oświadczenie samodzielności
IV. Techniczne
· Przypisy
· Przypis harwardzki
· Cytaty
· Wtrącenie w cytat
· Wykresy
V. Wygląd tekstu
· Estetyka tekstu
· Twarda spacja
· Bękart a wdowa
VI. Obrona
· Przygotowanie
· Pytania praktyczne
· Zachowanie
· Wskazówka
· Podziękowanie

· Bibliografia strony
Szukaj na stronie