kontakt
recenzje
konkursy
poradnik
PM » Elementy » Spis treści
Spis treściSpis treści

(plan pracy)


Spis treści jest pierwszą rzeczą po stronie tytułowej, jaką dostrzega czytelnik. W jego postaci uwidacznia się struktura danej pracy magisterskiej. Informuje o stronach, na których rozpoczynają się poszczególne jej części. Spis treści musi spełniać kilka wymogów konstrukcyjnych, zgodnie z zasadą logiki wywodu.

Spis treści bywa nazywany planem pracy. Stronę na której jest umieszczony można numerować lub też nie. Zwykle umieszcza się go tuż po stronie tytułowej, lecz występują sytuacje, kiedy jest umieszczany na końcu pracy.

Poniżej zamieszczam dla przykładu dwa wzory spisu treści. Jednak najlepiej jest wygenerować sobie taki spis treści automatycznie w Word:

Wstaw > Odwołanie > Indeksy i spisy

Oczywiście należy określone elementy w tekście zdefiniować jako „Nagłówek 1”, „Nagłówek 2” itd., a następnie „odświeżyć” spis treści.

Na spis treści zwykle składa się:

Wstęp /Wprowadzenie

Rozdział 1
Podrozdział 1.1.
Podrozdział 1.2.
Podrozdział 1.3.

Rozdział 2
Podrozdział 2.1.
Podrozdział 2.2.
Podrozdział 2.3.

Rozdział 3 Podrozdział 3.1.
Paragraf 3.1.1.
Paragraf 3.1.2.
Paragraf 3.1.3.
Podrozdział 3.2.
Podrozdział 3.3.

Zakończenie/Wnioski/ Podsumowanie
Bibliografia /Wykaz źródeł/ Wykaz literatury
Aneks


Wzór 1

zob. w PDF


Wzór 2

zob. w PDF

Spis rzeczy
· Słowo wstępu
· I i II stopień - różnice
I. Pierwsze kroki
· Promotor
· Temat i problematyka
· Tytuł
· Wybór literatury
· Opisowa czy badawcza
· Kryteria oceny
II. Planowanie
· Konspekt
· Układ treści
· Harmonogram
· Kolejność elementów
III. Elementy
· Strona tytułowa
· Spis treści
· Wstęp
· Rozdziały
· Rozdział metodologiczny
· Zakończenie
· Bibliografia
· Streszczenie
· Aneks
· Oświadczenie samodzielności
IV. Techniczne
· Przypisy
· Przypis harwardzki
· Cytaty
· Wtrącenie w cytat
· Wykresy
V. Wygląd tekstu
· Estetyka tekstu
· Twarda spacja
· Bękart a wdowa
VI. Obrona
· Przygotowanie
· Pytania praktyczne
· Zachowanie
· Wskazówka
· Podziękowanie

· Bibliografia strony
Szukaj na stronie