kontakt
recenzje
konkursy
poradnik
PM » Elementy » Zakończenie
ZakończenieZakończenie


W zakończeniu należy ustosunkować się do tez, które postawiono we wstępie. Należy odpowiedzieć, czy i w jakim stopniu udało się rozwiązać problem badawczy. Zakończenie nie jest streszczeniem pracy i błędem by było tak je traktować.

Należy pokrótce odnieść się do tematu pracy, naszego problemu, celu i tego czy został osiągnięty. Następnie przedstawić wnioski z analizy, przez na przykład rozważenie kolejnych hipotez, czyli: czy przypuszczenia potwierdziły się, czy nie i dlaczego.

Można także poruszyć sprawy, które wyszły na światło dzienne dopiero w trakcie realizacji badań.

Ogólnie rzecz biorąc należy ustosunkować się do pierwotnych zamierzeń i określić, które z nich zostały spełnione, a które nie. Opisać wnioski.

Możesz omówić trudności z jakimi spotkałeś się podczas realizacji badań. Określić czego nie udało się osiągnąć z przyczyn obiektywnych, np. dyrektor placówki rozmyślił się i nie chciał kontynuować badania.

Być może robiłeś to wszystko w poprzednich rozdziałach i wydaje Ci się, że już nie musisz się powtarzać. Jednak to błąd. Nie bój się napisać jeszcze raz pewnych słów pamiętając, że recenzent uważnie przeczytał być może tylko zakończenie.

Jednak zakończenie nie może ograniczać się do powtórzenia ważniejszych wywodów prezentowanych wcześniej. Musi ono być podsumowaniem, stanowić syntezę informacji, scalać myśli zawarte w pracy.

W dobrym tonie jest na końcu wyznaczyć kierunek dalszych badań jakie należałoby podjąć, a co wynika właśnie z pracy magisterskiej. Zwiększysz tym samym wartość swojej publikacji dla nauki.

Spis rzeczy
· Słowo wstępu
· I i II stopień - różnice
I. Pierwsze kroki
· Promotor
· Temat i problematyka
· Tytuł
· Wybór literatury
· Opisowa czy badawcza
· Kryteria oceny
II. Planowanie
· Konspekt
· Układ treści
· Harmonogram
· Kolejność elementów
III. Elementy
· Strona tytułowa
· Spis treści
· Wstęp
· Rozdziały
· Rozdział metodologiczny
· Zakończenie
· Bibliografia
· Streszczenie
· Aneks
· Oświadczenie samodzielności
IV. Techniczne
· Przypisy
· Przypis harwardzki
· Cytaty
· Wtrącenie w cytat
· Wykresy
V. Wygląd tekstu
· Estetyka tekstu
· Twarda spacja
· Bękart a wdowa
VI. Obrona
· Przygotowanie
· Pytania praktyczne
· Zachowanie
· Wskazówka
· Podziękowanie

· Bibliografia strony
Szukaj na stronie