kontakt
recenzje
konkursy
poradnik
PM » Elementy » Wstęp
WstępWstęp


We wstępie podaje się zwykle wiadomości istotne w sensie badawczym i pisarskim. Ma on charakter metodologiczny i jest konieczny w każdej pracy magisterskiej.

Wstęp jest jedną z najważniejszych części pracy magisterskiej z tego względu, że jest najczęściej czytany. Możesz się spotkać ze zdaniem, że należy go napisać na końcu, czyli gdy poszczególne części pracy magisterskiej będą już gotowe. Nie zgadzam się z tym poglądem. Oczywiście ostateczne sformułowanie, czy doprecyzowanie wstępu należy odłożyć sobie do czasu, gdy będziemy gotowi je napisać, jednak jego zarys można z dużym powodzeniem przygotować już wcześniej i przekonać się, czy to co chcemy „powiedzieć” poprzez naszą pracę magisterską ma sens.

Objętość

Zacznijmy od rzeczy dla studentów najważniejszej, czyli: ile stron powinien mieć wstęp? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego ile masz do powiedzenia. Przyjmuje się, że wstęp ma około 2-3 stron. Może oczywiście być ich więcej, mniej nie polecam.


Od czego zacząć?

Należy zacząć od ogólnego wprowadzenia w obszar problemowy. Pierwszy akapit podprowadza czytelnika pod temat jaki chcemy omówić. Można przedstawić ogólne uwarunkowania problemu, jakim chcemy się zająć, przedstawić jego szerszy kontekst. Należy zaciekawić czytelnika, aby chciał czytać dalej.


Zawartość wstępu

We wstępie podajemy informacje o motywach podjęcia takiego tematu, o celach pracy, o faktycznych warunkach jej wykonania.

Należy określić:

  • Problem i cel badawczy

  • Hipotezy

  • Zakres pracy (miejsce, środowisko, czas)

  • Metody, techniki i narzędzia badawcze

  • Dlaczego zajęliśmy się właśnie tym tematem.

Jest w dobrym tonie odnieść się do dorobku innych badaczy, którzy wcześniej poruszyli omawiane zagadnienie i mieli wpływ na rozwój tej dziedziny wiedzy, pokrótce przedstawiając ich teorie i badania. Jeśli jednak mamy dużo materiału i głębokie przekonanie, że warto omówić to szerzej, można zawrzeć te dane w dalszej części pracy magisterskiej.

Należy także omówić pokrótce zawartość kolejnych rozdziałów.


Struktura wstępu

Informacje we wstępie można uszeregować na przykład w ten sposób:

  • Ogólne wprowadzenie do obszaru problemowego pracy.

  • Zwięzła prezentacja dotychczasowego stanu badań.

  • Prezentacja naszego problemu, środowiska badawczego, hipotez, celu, metod, motywów itp.

  • Zawartość kolejnych rozdziałów.

Jest jeszcze jedna funkcja wstępu, o której jednak rzadko się mówi. Otóż ma on zaciekawić czytelnika, obudzić w nim zainteresowanie naszym tematem. Można to osiągnąć poprzez, np. precyzyjne określenie głównych celów pracy, co zaciekawi go, czy udało się te cele zrealizować. Można także przedstawić przeciwstawne poglądy autorów uważanych za autorytety, pozwoli to mu identyfikować się z jednym lub drugim. Można odwołać się do przykładów, które go zainteresują.

Jak widzisz istnieje wiele możliwości. Naprawdę warto przyłożyć się do wstępu i nie traktować go po macoszemu. Jeśli liczysz na dobrą ocenę, napisz solidnie, rzeczowo i z pewnym polotem tę część pracy magisterskiej.

Spis rzeczy
· Słowo wstępu
· I i II stopień - różnice
I. Pierwsze kroki
· Promotor
· Temat i problematyka
· Tytuł
· Wybór literatury
· Opisowa czy badawcza
· Kryteria oceny
II. Planowanie
· Konspekt
· Układ treści
· Harmonogram
· Kolejność elementów
III. Elementy
· Strona tytułowa
· Spis treści
· Wstęp
· Rozdziały
· Rozdział metodologiczny
· Zakończenie
· Bibliografia
· Streszczenie
· Aneks
· Oświadczenie samodzielności
IV. Techniczne
· Przypisy
· Przypis harwardzki
· Cytaty
· Wtrącenie w cytat
· Wykresy
V. Wygląd tekstu
· Estetyka tekstu
· Twarda spacja
· Bękart a wdowa
VI. Obrona
· Przygotowanie
· Pytania praktyczne
· Zachowanie
· Wskazówka
· Podziękowanie

· Bibliografia strony
Szukaj na stronie